Kolegij Medicinska informatika

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine Kolegij Medicinska informatika Kolegij “Medicinska informatika” pohađa se u tijeku III. semestra studija dentalne medicine, u ukupnom trajanju od 20 školskih sati. […]

Kolegij Medicinska informatika

Kolegij “Medicinska informatika” pohađa se u ljetnom semestru II. godine studija medicine, u ukupnom trajanju od 20 školskih sati. Za seminarsku nastavu studenti su podijeljeni u 6 osnovnih skupina, a […]