Imate pitanja?

Kongresi

2011. godina

10. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku,
Medicinska informatika 2011.,
Varaždin, 21. i 22. listopada 2011.

2010. godina

4th International Plagiarism Conference
Newcastle upon Tyne, 2010 Jun 21-23

Projekti

Odnos prema znanstvenom plagiranju, njegova pojavnost i značajke


voditelj: prof. dr. sc. Mladen Petrovečki

Godina početka projekta: 2014.                                               

Sredstva: Sveučilište u Rijeci

Godina završetka projekta: -

Prihvaćenost i spoznaje o načelima znanstvenoistraživačke etike djelatnika Sveučilišta u Rijeci


voditeljica: prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija

Sredstva: Sveučilište u Rijeci
Godina početka projekta: 2012.
Godina završetka projekta: 2013

Učestalost i stavovi spram plagiranja u
biomedicinskom izdavaštvu


voditeljica: doc. dr. sc. Lidija Bilić-Zulle

Sredstva: Udruga za etiku objavljivanja COPE (engl. Committee on Publication Ethics)
Godina: 2010.

Učestalost i stavovi o neovlaštenom preuzimanju autorskog vlasništva


voditelj: prof. dr. sc. Mladen Petrovečki

Sredstva: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Godina početka projekta: 2007.
Godina završetka projekta: 2010.

Pojavnost, osobine i stajališta o prisvajanju autorskog vlasništva u biomedicini


voditelj: prof. dr. sc. Mladen Petrovečki

Sredstva: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Godina početka projekta: 2001.
Godina završetka projekta: 2004.