Vedrana Marinac Topić, bacc. inf., tajnica, administrator mrežnih stranica

Katedra za medicinsku informatiku
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka

Telefon: (051) 651-255
vedrana.marinac@medri.uniri.hr