Nastava

 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

Integrated undergraduate and graduate university study of Medicine

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINA

Kolegij Medicinska informatika

Kolegij Uvod u e-učenje - izborni

Kolegij Uvod u znanstvenoistraživačku čestitost u biomedicini - izborni

Kolegij Medicina utemeljena na dokazima

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNA MEDICINA

Kolegij Medicinska informatika

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNO INŽENJERSTVO
INTEGRATED UNDERGRADUATE AND GRADUATE UNIVERSITY STUDY OF MEDICINE

Medical Informatics

Introduction to e-learning

Scientific Integrity in Biomedical Research - elective

Evidence based medicine

 

Poslijediplomska nastava

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

Doktorska škola iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo
Metodologija izradbe znanstvenog rada
Statističko oblikovanje znanstvenog rada


Poslijediplomski specijalistički studij

Menadžment u zdravstvu
Računalna pismenost i statistika
Poslovni i zdravstveni informacijski sustavi
Upravljanje i organizacija med. laboratorija
Obiteljska medicina
Medicinska informatika
Oftalmologija
Medicinska informatika za specijalizante
Psihijatrija
Medicinska informatika za specijalizante
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina
Medicinska informatika za specijalizante
Opća interna medicina
Medicinska informatika za specijalizante
Kardiologija
Medicinska informatika za specijalizante
Gastroenterologija
Medicinska informatika za specijalizante
Endokrinologija i dijabetologija
Medicinska informatika za specijalizante
Internistička onkologija
Medicinska informatika za specijalizante
Klinička farmakologija s toksikologijom
Medicinska informatika za specijalizante
Rukovanje podacima i statističke metode u kliničkoj farmakologiji
Klinička radiologija
Medicinska informatika za specijalizante
Pulmologija
Medicinska informatika za specijalizante
Opća kirurgija
Medicinska informatika za specijalizante
Hitna medicina
Medicinska informatika za specijalizante
Abdominalna kirurgija
Medicinska informatika za specijalizante